Ikkunusjärvi 5

Försäljningspris MYYTY
Areal 0.396 ha
Byggrätt 170 m2
Strandlinje circa 56.6 m
Ranta Egen strand
Tomttyp fritidstomter
Ledig Genast
Egenskaper:

  • Elanslutning
  • Väg fram till tomten
  • Tomten obebyggd


Naturskön strandtomt. Köpet inkluderar en färdig väg i gott skick fram till tomtgränsen och elanslutning. Kostnader för styckning av tomten läggs till försäljningspriset. Rätt att bygga en strandbastu ingår.